FANDOM


Sophia, Goddess of Rebirth
(そう)(せい)(しん) sophia(ソピア)
SophiaGoddessofRebirth-HA07-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せい
しん
sophia
ソピア
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
しん
sophia
ソピア
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 11 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 3600 / 3400
 Mã số 04335427
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.