FANDOM


Solitary Sage
(ひとり)(ぼう)()
 Tên Việt Hiền Nhân Cô Độc
 Tên Nhật (Kana)
ひとり
ぼう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひとり
ぼう
 Tên Nhật (rōmaji) Hitori Bōshi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 00263926
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.