FANDOM


Solemn Warning
(かみ)(けい)(こく)
SolemnWarning-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Việt Điều Răn của Thánh
 Tên Nhật (Kana)
かみの
けい
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の警
けい
こく
 Tên Hàn 신의 경고
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 84749824
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.