FANDOM


Solemn Strike
(かみ)(つう)(こく)
SolemnStrike-BOSH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Đòn Đánh của Thánh
 Tên Nhật (Kana)
かみの
つう
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の通
つう
こく
 Tên Nhật (rōmaji) Kami no Tsūkoku
 Tên Nhật (Dịch) God's Notice
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 40605147
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.