FANDOM


Solemn Scolding
(かみ)(ちゅう)(こく)
SolemnScolding-NECH-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
かみの
ちゅう
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の忠
ちゅう
こく
 Tên Hàn 신의 충고
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 92512625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.