FANDOM


Solemn Judgment
(かみ)(せん)(こく)
SolemnJudgment-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Phán Quyết của Thánh
 Tên Nhật (Kana)
かみの
せん
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の宣
せん
こく
 Tên Hàn 신의 심판
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 41420027
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.