FANDOM


"Solemn", được gọi là "God's" ((かみ)Kami no) ở Nhật, là một series các lá Bài Bẫy Phản hồiDuy trì.

Các lá Bài Phép Phản hồi này tập trung chủ yếu vào việc vô hiệu sự Triệu hồi hay sự kích hoạt của bài và hiệu ứng, giống như các lá bài cùng loại, nhưng thông thường thì tất cả đều có điểm chung là phải trả Điểm Gốc như là chi phí để kích hoạt. Riêng Bài Bẫy Duy trì thì không có đặc điểm này (chữ Kanji "神の" làm chúng là một phần của series) và chúng không có quan hệ trực tiếp gì đến hiệu ứng so với các Bài Bẫy Phản hồi "Solemn".

Một ông lão, giống như vị thần, độc tài thường xuất hiện trong artwork của chúng, trừ "Solemn Wishes"; ngoài ra, trong mỗi Bài Bẫy Phản hồi, có một số nữ tín đồ dường như khá phục tùng đối với ông lão ấy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.