Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Soldrapom Fengli
陽竜果(ソルドラポム)フォンリー
SoldrapomFengli-BODE-JP-C.png
 Tên Việt Rồng Bán Thơm
 Tên Nhật (Kana)
陽竜果
ソルドラポムフォンリー
 Tên Nhật (Chuẩn) 陽竜果
ソルドラポム
フォンリー
 Tên Nhật (rōmaji) Sorudorapomu Fonrī
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement