FANDOM


Soldier Gaia The Fierce Knight
(あん)(こく)()()ガイアソルジャー
SoldierGaiaTheFierceKnight-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Gaia Kỵ Sĩ Hắc Ám Thần Binh
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
しガイアソルジャー
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ガイアソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Kishi Gaia Sorujā
 Tên Nhật (Dịch) Gaia Soldier the Dark Knight
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.