FANDOM


Solar Recharge
ソーラー・エクスチェンジ
SolarRecharge-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Hoán Đổi Thiên Năng
 Tên Nhật ソーラー・エクスチェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōrā Ekusuchenji
 Tên Nhật (Dịch) Solar Exchange
 Tên Hàn 솔라 익스체인지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00691925
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.