FANDOMSlate Warrior
ニュート
SlateWarrior-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật ニュート
 Tên Hàn 뉴트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 400
 Mã số 78636495
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.