FANDOM


Sky Striker Ace Token
(せん)(とう)()トークン
SkyStrikerAceToken-OP08-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
せん
とう
きトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
とう
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Sentōki Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Bladefighteress Token
 Tên Hàn 섬도희 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.