FANDOM


Skreech
スクリーチ
 Tên Nhật スクリーチ
 Tên Hàn 스크리치
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 400
 Mã số 27655513
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.