FANDOMSkilled Dark Magician
(じゅく)(れん)(くろ)()(じゅつ)()
SkilledDarkMagician-YSYR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅく
れんの
くろ
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅく
れん
の黒
くろ
じゅつ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1700
 Mã số 73752131
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.