FANDOM


Skelgon
スケルゴン
Skelgon-AP05-EN-SP-UE
 Tên Việt Skelgon
 Tên Nhật スケルゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukerugon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Fusion
 CÔNG / THỦ 1700 / 1900
 Mã số 32355828
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.