Sishunder
ONe(オネ)サンダー
Sishunder-REDU-EN-R-1E.png
 Tên Việt Lôi Điện Tỷ Tỷ
 Tên Nhật (Kana)
ONe
オネサンダー
 Tên Nhật (Chuẩn) ONe
オネ
サンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Onesandā
 Tên Nhật (Dịch) ONeThunder
 Tên Hàn ONe(오네) 썬더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 400
 Mã số 57019473
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.