FANDOM


Sinister Yorishiro
(あく)()(より)(しろ)
SinisterYorishiro-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Thụ Thần của Quỷ Dữ
 Tên Nhật (Kana)
あく
まの
より
しろ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あく
の憑
より
しろ
 Tên Nhật (rōmaji) Akuma no Yorishiro
 Tên Nhật (Dịch) Yorishiro of the Devil
 Tên Hàn 악마의 현신
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 72497366
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.