FANDOMSilent Wobby
サイレント・ウォビー
SilentWobby-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Nhật サイレント・ウォビー
 Tên Hàn 사일런트 워비
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 71015787
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.