Silent Swordsman
(ちん)(もく)(けん)()-サイレント・ソードマン
SilentSwordsman-DPRP-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちん
もくの
けん
し-サイレント・ソードマン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちん
もく
の剣
けん
-サイレント・ソードマン
 Tên Nhật (rōmaji) Chinmoku no Kenshi - Sairento Sōdoman
 Tên Nhật (Dịch) Silent Swordsman - Silent Swordsman
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 15180041
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.