Silent Paladin
(ちん)(もく)()(どう)(けん)()-サイレント・パラディン
SilentPaladin-DPRP-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちん
もくの
どう
けん
し-サイレント・パラディン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちん
もく
の魔
どう
けん
-サイレント・パラディン
 Tên Nhật (rōmaji) Chinmoku no Madōkenshi - Sairento Paradin
 Tên Nhật (Dịch) Silent Magical Swordsman - Silent Paladin
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 19502505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.