Silent Magician
(ちん)(もく)()(じゅつ)()-サイレント・マジシャン
SilentMagician-DPRP-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Pháp Sư Trầm Lặng
 Tên Nhật (Kana)
ちん
もくの
じゅつ
し-サイレント・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちん
もく
の魔
じゅつ
-サイレント・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Chinmoku no Majutsushi - Sairento Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Silent Magician - Silent Magician
 Tên Hàn 침묵의 마술사-사일런트 매지션
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 41175645
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.