FANDOM


Silent Abyss
サイレントアビス
SilentAbyss-STON-EN-C-1E
 Tên Việt Tĩnh Lặng Thâm Uyên
 Tên Nhật サイレントアビス
 Tên Nhật (rōmaji) Sairento Abisu
 Tên Hàn 사일런트 어비스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 86442081
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.