FANDOM


Shurit, Strategist of the Nekroz
影霊衣(ネクロス)(じゅつ)() シュリット
ShuritStrategistoftheNekorz-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Schritt, Ảnh Linh Y Chiến Lược Gia
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
じゅつ
し シュリット
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の術
じゅつ
シュリット
 Tên Nhật (rōmaji) Nekurosu no Jutsushi Shuritto
 Tên Nhật (Dịch) Schritt, Caster of the Nekroz
 Tên Hàn 네크로즈의 술사 슈릿트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1800
 Mã số 90307777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.