FANDOM


Shurit, Strategist of the Nekroz
影霊衣(ネクロス)(じゅつ)() シュリット
ShuritStrategistoftheNekroz-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
じゅつ
し シュリット
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の術
じゅつ
シュリット
 Tên Hàn 네크로즈의 술사 슈릿트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1800
 Mã số 90307777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.