Shooting Star Dragon
シューティング・スター・ドラゴン
ShootingStarDragon-LC5D-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật シューティング・スター・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shūtingu Sutā Doragon
 Tên Hàn 슈팅 스타 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2500
 Mã số 24696097
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.