FANDOM


Shiranui Spectralsword
(よう)(とう)不知火(しらぬい)
ShiranuiSpectralsword-BOSH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
とう-
不知火
しらぬい
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
とう
-不知火
しらぬい
 Tên Nhật (rōmaji) Yōtō - Shiranui
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Mã số 36630403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.