Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Shiranui Smith
不知火(しらぬい)鍛師(かなち)
ShiranuiSmith-BOSH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
不知火
しらぬいの
鍛師
かなち
 Tên Nhật (Chuẩn) 不知火
しらぬい
の鍛師
かなち
 Tên Nhật (rōmaji) Shiranui no Kanachi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 62038047
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa