FANDOM


Shiranui Samuraisaga
(かたな)(がみ)不知火(しらぬい)
ShiranuiSamuraisaga-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
かたな
がみ-
不知火
しらぬい
 Tên Nhật (Chuẩn)
かたな
がみ
-不知火
しらぬい
 Tên Nhật (rōmaji) Katanagami - Shiranui
 Tên Nhật (Dịch) Blade God - Shiranui
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 0
 Mã số 57288064
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.