FANDOM


Shinobaron Peacock
霊魂鳥神(エスプリット・ロード)(ひこ)()(じゃく)
ShinobaronPeacock-RATE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
霊魂鳥神
エスプリット・ロード-
ひこ
じゃく
 Tên Nhật (Chuẩn) 霊魂鳥神
エスプリット・ロード
-彦
ひこ
じゃく
 Tên Nhật (rōmaji) Esupuritto Rōdo - Hikokujaku
 Tên Nhật (Dịch) Esprit Lord - Peacock
 Tên Hàn 에스프릿 로드-언공작
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Ritual / Spirit / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 52900000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.