FANDOMShining Friendship
フレンドシップ
 Tên Nhật フレンドシップ
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1300 / 1100
 Mã số 82085619
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.