Shining Angel
シャインエンジェル
ShiningAngel-SDCR-EN-C-1E.png
 Tên Việt Thiên Thần Ánh Sáng
 Tên Nhật シャインエンジェル
 Tên Nhật (rōmaji) Shain Enjeru
 Tên Nhật (Dịch) Shine Angel
 Tên Hàn 샤이닝 엔젤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 800
 Mã số 95956346
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.