Shining Abyss
シャイン・アビス
ShiningAbyss-DB1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật シャイン・アビス
 Tên Nhật (rōmaji) Shain Abisu
 Tên Nhật (Dịch) Shine Abyss
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 87303357
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.