FANDOMShien's Smoke Signal
()(エン)狼煙(のろし)
ShiensSmokeSignal-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Khói Hiệu của Shien
 Tên Nhật (Kana)
エンの
狼煙
のろし
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の狼煙
のろし
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Noroshi
 Tên Hàn 시엔의 봉화
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54031490
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.