FANDOM


Shien's Scheme
()(エン)(けい)(りゃく)
ShiensScheme-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Mưu của Shien
 Tên Nhật (Kana)
エンの
けい
りゃく
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の計
けい
りゃく
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Keiryaku
 Tên Hàn 시엔의 계략
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 77847678
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.