FANDOM


Shien's Daredevil
()(エン)(あら)()(しゃ)
ShiensDaredevil-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Shien Liều lĩnh
 Tên Nhật (Kana)
エンの
あら
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の荒
あら
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Aramusha
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 98162021
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.