FANDOM


Shien's Advisor
()(エン)(さん)(ぼう)
ShiensAdvisor-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Chiến Thuật Gia của Shien
 Tên Nhật (Kana)
エンの
さん
ぼう
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の参
さん
ぼう
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Sanbō
 Tên Nhật (Dịch) Shien's Tactician
 Tên Hàn 시엔의 참모
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 400
 Mã số 98126725
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.