FANDOM


Sheep Token
(ひつじ)トークン
 Tên Nhật (Kana)
ひつじトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひつじ
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Hitsuji Tōkun
 Tên Hàn 양 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.