Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Shatter the Darkness
()()かれし(やみ)
 Tên Việt Suy Tan Bóng Đêm
 Tên Nhật (Kana)
きり
さかれし
やみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
り裂
かれし闇
やみ
 Tên Nhật (rōmaji) Kirisakareshi Yami
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement