FANDOM


Shaman of the Tenyi
(てん)()(りゅう)(せん)(にょ)
ShamanoftheTenyi-RIRA-EN-UR-1E
 Tên Việt Long Quyền Sư Pháp Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
てん
いの
りゅう
せん
にょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
の龍
りゅう
せん
にょ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’i no Ryūsen'nyo
 Tên Hàn 천위의 용선녀
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Wyrm / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Mã số 78917791
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.