FANDOM


Shaddoll Zefracore
オルシャドール-セフィラルーツ
ShaddollZefracore-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật オルシャドール-セフィラルーツ
 Tên Nhật (rōmaji) Oru Shadōru - Sefira Rūtsu
 Tên Nhật (Dịch) Ol Shaddoll - Sephira-Roots
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Rock / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 450 / 1950
 Mã số 95401059
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.