Shaddoll Squamata
シャドール・リザード
ShaddollSquamata-DUEA-EN-C-1E.png
 Tên Nhật シャドール・リザード
 Tên Nhật (rōmaji) Shadōru Rizādo
 Tên Nhật (Dịch) Shaddoll Lizard
 Tên Hàn 섀도르 리저드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 30328508
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.