FANDOM


Shaddoll Hound
シャドール・ハウンド
ShaddollHound-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật シャドール・ハウンド
 Tên Hàn 섀도르 하운드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 900
 Mã số 52551211
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.