Shaddoll Dragon
シャドール・ドラゴン
ShaddollDragon-MP15-EN-R-1E.png
 Tên Nhật シャドール・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shadōru Doragon
 Tên Hàn 섀도르 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 77723643
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.