FANDOM


Set Number

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

カードナンバー

Rōmaji

Kādonanbā

Tiếng Anh

Card Number

Một Số Set/Set Number (chính thức là Card Number; Nhật: カードナンバー Kādonanbā; đừng nhầm lẫn với đoạn mã 8-số ngay góc trái của lá bài) là mã ID được tìm thấy ngay bên dưới hình ảnh trong hầu hết các lá bài OCG/TCG, ở phía bên tay-phải (đối diện với dòng edition, khi nó xuất hiện). Các định dạng chung cho số set là "SET-LN999", nơi mà "SET" là 2, 3, hoặc 4 ký tự viết tắt, "LN" là 1 hoặc 2 ký tự viết tắt chỉ ngôn ngữ/khu vực, và "999" là số thứ tự của lá bài. Một số lá bài cũ, tùy thuộc vào khu vực, sẽ không có từ viết tắt ngôn ngữ trong số set của chúng, và lá bài OCG nào rất cũ sẽ hoàn toàn không có số set này.

Một số lượng hạn chế các lá bài có số set không chuẩn, chẳng hạn như SD1-ENDE1 (Armed Dragon LV7), trong đó, thay vì 3-số trong số set thông thường, nó lại có "DE" và chỉ có 1-số.

Xem thêm về Tiền tố Set OCGTiền tố Set TCG để biết thêm chi tiết về các chữ viết tắt, và Card Number đối với 8-số nằm dưới góc bên tay-trái của lá bài.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.