FANDOM


Serpentine Princess
ナーガ
 Tên Nhật ナーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Nāga
 Tên Nhật (Dịch) Naga
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2000
 Mã số 71829750
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.