Series 1 chính là series đầu tiên của bài Yu-Gi-Oh! được phát hành cho Yu-Gi-Oh! Official Card Game bởi Konami, và bao gồm 14 sets Booster Pack (7 gói mỗi series Vol.Booster.) phát hành từ giữa 23-01-1999 và 01-03-2000, và 8 sets được reprint (4 gói cho mỗi tên boosters và Booster được reprints) phát hành từ giữa 18-05-2000 và 30-08-2001.

Booster Pack sets

 • Vol.1 「デュエルモンスターズ Vol.1」 - 23-01-1999
 • Booster 1 「BOOSTER1」 - March 1, 1999
 • Vol.2 「デュエルモンスターズ Vol.2」 - 27-03-1999
 • Booster 2 「BOOSTER2」 - May 25, 1999
 • Vol.3 「デュエルモンスターズ Vol.3」 - 27-05-1999
 • Booster 3 「BOOSTER3」 - July 5, 1999
 • Vol.4 「デュエルモンスターズ Vol.4」 - 22-07-1999
 • Booster 4 「BOOSTER4」 - August 26, 1999
 • Vol.5 「デュエルモンスターズ Vol.5」 - 23-09-1999
 • Booster 5 「BOOSTER5」 - October 17, 1999
 • Vol.6 「デュエルモンスターズ Vol.6」 - 18-11-1999
 • Booster 6 「BOOSTER6」 - December 1, 1999
 • Vol.7 「デュエルモンスターズ Vol.7」 - 27-01- 2000
 • Booster 7 「BOOSTER7」 - 01-03-2000

Reprint sets

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.