FANDOM


Sephylon, the Ultimate Timelord
(きゅう)(きょく)()(かい)(しん)セフィロン
SephylontheUltimateTimelord-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Việt Sephylon, Chúa Tể Thời Gian Tối Thượng
 Tên Nhật (Kana)
きゅう
きょく
かい
しんセフィロン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
きょく
かい
しん
セフィロン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūkyoku Jikaishin Sefiron
 Tên Nhật (Dịch) Sephylon, the Ultimate Time Machine God
 Tên Hàn 궁극 시계신 세피론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 08967776
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.