FANDOM


Self-Destruct Button
()(ばく)スイッチ
SelfDestructButton-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Công Tắc Tự Huỷ
 Tên Nhật (Kana)
ばくスイッチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
スイッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Jibaku Suicchi
 Tên Nhật (Dịch) Self-Destruction Switch
 Tên Hàn 자폭 스위치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57585212
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.