FANDOM


Self-Destruct Ant
アリジバク
SelfDestructAnt-CIBR-EN-C-1E
 Tên Việt Kiến Tự-Hủy
 Tên Nhật アリジバク
 Tên Nhật (rōmaji) Arijibaku
 Tên Hàn 아리지바크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 06783559
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.