FANDOM


Seismic Shockwave
(だい)()(しん)
SeismicShockwave-OP04-EN-C-UE
 Tên Việt Động Đất Nghiêm Trọng
 Tên Nhật (Kana)
だい
しん
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Daijishin
 Tên Nhật (Dịch) Severe Earthquake
 Tên Hàn 대지진
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 79569173
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.