FANDOM


Secret Six Samurai - Hatsume
(かげ)(ろく)()(しゅう)-ハツメ
SecretSixSamuraiHatsume-SPWA-EN-ScR-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư Bí Ẩn - Hatsume
 Tên Nhật (Kana)
かげ
ろく
しゅう-ハツメ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かげ
ろく
しゅう
-ハツメ
 Tên Nhật (rōmaji) Kagerokubushū - Hatsume
 Tên Nhật (Dịch) Shadow Six Warmen - Hatsume
 Tên Hàn 그림자 여섯 무사-하츠메
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1500
 Mã số 44686185
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.